Rozmer dokumentov:

 • Rozmer projektu v dokumente musí presne zodpovedal požadovaným rozmerom. Bežné rozmery dokumentov sú uvedené pri väčšine produktov.
 • Rozmer výtlačku je výsledný rozmer po orezaní.
 • Spadávka služí k elminovaniu nepresností a kompenzácie pri ozere produktu. Vo. finálnom spracovaní sa z výtlačku oreže. Minimálna veľkosť spádu je 2,0 mm.
 • Všetky grafické prvky (farebné plochy, obrázky), ktoré majú byť vo výsledku až na hrane, musia presahovať cez orezovú krivku (spad).
 • Väčšie predlohy sa tlačia v pásoch so záložkami min 15 mm
 • Nevkladajte tlačiarenské orezové značky, vložte jedine rámik okolo predlohy.
 • V prípade, ak predloha obsahuje viac výtlačkov, každý výtlačok musí mať osobitný rámik.

Orezová krivka

Slúži na následné predrezanie samolepiacich fólií do ľubovolného tvaru s presnosťou desatín mm alebo na konečný orez projektu.
Dráhu noža pri predrezávaní určuje orezová krivka definovaná v tlačovom súbore ktorý však nie je vytlačený.
Orezová krivka musí byť definovaná ako priama (direktná farba) s názvom "Orez". Môže mať priradenú ľubovoľnú farbu aj hrúbku, nakoľko sa netlačí.
Všetky linky, ktoré majú priradené priamu farbu s názvom orez sú pri tlači ignorované (tlačí sa to, čo je definované pod nimi).
Orezová krivka musí byť umiestnená na vrchu, pred ostatnými objektmi a nesmie byť zasiahnutá priehľadnosťou!
poziadavky

Požiadavky na dáta:

Príjem tlačových formátov je EPS, TIF, TIFF, PDF, BMP, JPG, JPEG.
Príjem externých formátov je CDR, CPT, AI, PSD

Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdielnosť tlačovín na výstupe vzhľadom k dodaným súborom.
Externé formáty iba po osobnom, telefonickom alebo písomnom ujednaní!!!

Grafické aplikácie mávaju pri veľkoobjemových dokumentoch problém so spracovaním dát výsledného súboru najmä ak je použitá priehľadnosť.
Pri exporte do PDF vznikajú zbytočne gigantické súbory a sú častejšie pády aplikácií pre nedostatok pamäte.
Preto je vhodné tlačové podklady pre veľké tlače pripravovať v mierke. Odporúčané mierky nájdete nižšie.

Pri použití mierky netreba zabúdať na rozlíšenie bitmapových obrázkov.
Ak pripravujete dokument zmenšený v mierke 1:10 a obrázky majú 300 dpi, tak po 10-násobnom zväčšení pri tlači budú mať reálne rozlíšenie 30 dpi atd.

Voľte vhodné rozlíšenie rastrových obrázkov závislosti od finálneho rozmeru výtlačku a pozorovacej vzdialenosti približne takto v mierke 1:1

300 dpi - do 0,50 m (menšie samolepky, vizitky, fotografie, letáky do A3+)
150 dpi - 1 m ( plagáty, obrazy, reklamné stojany do A0, polepy áut)
75 dpi - 3 m (informačné tabule, fototapety, veľké samolepky a plagáty)
30 dpi 6 m (Billboardy, bigboardy, mesh siet, PVC bannery...)

Veľkoformátový digitál:

dokumenty v mierke (1:1, 1:2, 1:10, 1:20)
Objemy rastrových dát:
do 5 m2: 20 MB/m2 (60 dpi - 1:1, 120 dpi - 1:2)
do 30 m2: 5 MB/m2 (30 dpi - 1:1, 60 dpi - 1:2)
nad plochu 30 m2: 3 MB/m2 (20 dpi - 1:1, 40 dpi - 1:2)

Ofset a maloformátový digitál:

Formát papiera:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Formát_papiera
SRA3 320x452 mm

1:1 - plagáty do A0
1:1, 2 - abribusy, plagáty do 180 x 160 cm
Rozlíšenie: 100 - 600 dpi
 • Fonty sa nepripájajú ak je text prevedený do kriviek.
 • Všetky farby musia byt v CMYK-u, poprípade špecifikované podľa škály PANTONE
 • Na zariadeniach používame input profil CMYK, ISO coated_v2_eci.icc ako default
 • ICC profily k stiahnutiu a podrobné informácie: www.eci.org/doku.php?id=en:downloads
 • export vo formáte PDF - informácie: www.pdf-x.cz/
 • TIFF 8bit/kanál, bez vrstiev
 • EPS vhodný pre vektorovú grafiku
 • AI, PSD do verzie CS 6
 • CDR, CPT do verzie X6
 • Dodané PDF súbory nesmú obsahovať priehľadnosť - priehľadné objekty musia byť zlúčené do bitmapy.
 • Vo výstupných dátach skontrolovať overprint (zákazník zodpovedá za ich nastavenie v dodaných dátach)


http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastrová_grafika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Font_(počítače)

Vyberte si písmo:

http://sk.fonts2u.com/category.html?id=3
http://www.pcfonty.cz/
http://www.ceskefonty.cz/
http://www.fontexplorer.cz/?gclid=CJe03P_A7bcCFcNQ3godqTkAiQ

10 P pre print :-)

 • Pre dosiahnutie najlepšej čiernej používajte 100% K bez iných zložiek farby. Plochy so 100-percentným krytím generujte vektorovo, pretože v bitmapovej (rastrovej) grafike bude v ofsetovej emulácii vyzerať ako tmavá šeď.
 • Pri ukládaní postscriptových súbor alebo PDF, pripájajte všetky fonty k súboru. Keď odosielate súbor CDR, zmeňte fonty na krivky.
 • Pre invertované fonty (napr. biely text na čiernom pozadí) je odporúčaná veľkosť 6 alebo viac bodov. Minimálna odporúčaná veľkosť textu je 4 body. Nerasterizujte texty!!!
 • Použité texty musia byť uložené ako texty alebo krivky, texty uložené ako grafika budú po vytlačení nevýrazné a s nerovnými okrajmi.
 • Pre text menší ako 24 bodov používajte nasýtené farby, aby ste sa vyhli nerovným okrajom vznikajúcim počas rasterizácie.
 • Pripájajte rastrovanú grafiku s príslušným rozlíšením.
 • Pre farebné obrázky používajte najmenej 300 dpi, pre 2-farebné bitmapy a rastrovaný text používajte 600dpi.
 • Pokúste sa vyhnúť silno komprimovaných obrázkov, najmä JPG.
 • PDF ukladajte vždy vo verzii zhodnej s Acrobat 5.0 a vyššej verzii (PDF 1.4).
 • Pri prechodoch farieb použijte šum na redukovanie pruhovania v grafike
 • zavestie
  buttons Naši partneri partneri
  motto
  buttons Sledujte nás na:
  buttons Kontaktujte nás
  facebook
  raster/facebook
  google plus
  raster/google plus
  skype
  raster/12345678
  Odoslat
  banner2 banner3