buttons Kto sme a čo vieme?

Sme reklamná agentúra pôsobiaca na trhu od mája 2012. Agentúra vznikla transformáciou spoločnosti Tlačiareň AKCENT ktorá pôsobila na trhu polygrafie od roku 1993. Jej zameraním bola hárková ofsetová tlač. Dnešnou nosnou činnosťou firmy je veľkoformátová digitálna tlač vrátane ďalších služieb v oblasti reklamy, reklamných predmetov a tlače. Snažíme sa podchytiť kompletné reklamné služby a plne sa sústrediť na Vaše potreby. V tomto vymedzenom okruhu pre Vás vymyslíme, navrhneme a zrealizujeme všetko.V širokom portfóliu služieb ďalej nájdete nízkonákladovú digitálnu tlač, ofsetovú tlač, výrobu pečiatok, kníhviazačstvo. Dlhoročné skúsenosti v danej oblasti nám dovoľujú ponúknuť širokú škálu produktov. Časť z nich nájdete na našej stránke, ak chcete niečo špeciálne, neváhajte sa opýtať. 

Vďaka profesionálnemu prístupu, špičkovej technike, dlhoročným skúsenostiam a kvalitným materiálom od našich dodávateľov nám nerobí problém zaručiť vysokú kvalitu výsledného produktu. Objavte v nás odborníka na veľkoplošnú tlač a tlač akýchkoľvek propagačných materiálov všetkých veľkostí, gramáží, typov a tvarov. Našimi klientmi sú vďaka rozmanitosti produktov takmer všetky podnikateľské segmenty na trhu. Kombináciou týchto vlastností s primeranou cenou sme silnými hráčmi na trhu.

buttons Chránená dielňa

Zamestnáva vaša spoločnosť (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) viac ako 20 zamestnancov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom. 
Využite ponuku chráneného pracoviska – Rastislav Tančín RASTer

Reklamná agentúra Rastislav Tančín RASTer je držiteľom štatútu chráneného pracoviska.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením. 

Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním. Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2013 bola vyčíslená na 1057,24 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2013) vo výške 845 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Viac informácií o náhradnom plnení nájdete na: www.nahradne-plnenie.com 

Tlačivá pre zamestnávateľov k NÁHRADNÉMU PLNENIU pre rok 2013

Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky v chránenej dielni
Ročný výkaz za rok 2012
Príloha 1
Príloha 2
buttons Naši partneri partneri
motto
buttons Sledujte nás na:
buttons Kontaktujte nás
facebook
raster/facebook
google plus
raster/google plus
skype
raster/12345678
Odoslat
banner2 banner3